Modül Adı Modül Kodu Std. Lisans
(Liste Fyt.)
Std. Lisans
(Kamp. Fyt.)
Wolvox Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Transfer, Analiz) CRKSSTFTTRFA
1.865,00   TL
932,50   TL
Wolvox Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSTRFA
2.110,00   TL
1.055,00   TL
Wolvox Paket-3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSIRTKSPTRFA
2.930,00   TL
1.465,00   TL
Wolvox Paket-4 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSIRTKSPDVDPBNTRFA
3.680,00   TL
1.840,00   TL
Wolvox Paket-5 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Kartoteks, Pazarlama, Basit Üretim, Seri No-Garanti, Taksit Takip, Servis, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSIRTKSPDVDPBNKRPZBUSRTTSVTRFA
5.620,00   TL
2.810,00   TL
Wolvox Kobi (Ön Muh, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fat, İrs, Teklif, Sip, Ç.Senet, Taksit T., Döviz Banka, Kartoteks, Transfer, F.Analiz, CRM, MRP II, İ. Kaynakları, Bordro, Per.Takip) ERP1
13.745,00   TL
6.872,50   TL
Wolvox Pro (Ön Muh, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fat, İrs, Tek, Sip, Ç.Sen, T.Takip, Döviz, Banka, Paz, Karto, Trans, F.Analiz, E-Tic, CRM, MRP II, G.Muh., Beyanname, Demirbaş, İ.Kayn, İş Başvuru, Bordro, Per.Takip, Ziy.Takip) ERP2
21.165,00   TL
10.582,50   TL
Wolvox Tyco (Ön Muh,Cari 1 ve 2,Kasa,Stok 1 ve 2, Depo,Fat,İrs,Tek,Sip,Ç.Sen,T.Takip,Döviz, Banka,Paz,Karto,Trans,F.Analiz,E-Tic,B.Urt,S.No-Grnt,Serv,Bns,CRM,MRP II,Mob.Sat,G.Muh,Beyn,Dmbas,İ.Kayn,İş Baş,Bor,P.Takip Ziy.Takip,IK Web) ERP3
25.075,00   TL
12.537,50   TL
Wolvox Mali Müşavir Paket 1 (Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar) MMP1
2.435,00   TL
1.217,50   TL
Wolvox Mali Müşavir Paket 2 (Stok, Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar) MMP2
2.925,00   TL
1.462,50   TL
Wolvox Restaurant Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Banka, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTBNADTRFA
3.430,00   TL
1.715,00   TL
Wolvox Restaurant Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek-Senet, Banka, Basit Üretim, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSBNADBUTRFA
3.990,00   TL
1.995,00   TL
Wolvox Restaurant Paket-3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek-Senet, İrsaliye, Sipariş, Banka, Basit Üretim, Döviz, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSIRSPBNADBUDVTRFA
4.795,00   TL
2.397,50   TL
Wolvox CRM Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Irsaliye, Teklif, Siparis, CRM, Transfer, Analiz) CRSTFTIRTKSPCMTRFA
4.675,00   TL
2.337,50   TL
Wolvox CRM Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Irsaliye, Teklif, Siparis, Kartoteks, Servis, Pazarlama, Banka, CRM, Transfer, Analiz) CRSTFTIRTKSPCMKRSVPZBNTRFA
5.820,00   TL
2.910,00   TL
Wolvox Hızlı Satış Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) CRSTKSFTHSTRFA
2.200,00   TL
1.100,00   TL
Wolvox Hızlı Satış Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Kartoteks, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) CRSTKSFTHSBNKRTRFA
2.920,00   TL
1.460,00   TL
Wolvox Tüp-Su Paket 1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Tüp-Su, Transfer, Analiz) CRKSSTFTTPTRFA
1.880,00   TL
940,00   TL
Wolvox Otel Paket 1 - 50 Oda Dahil (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTBNADOTTRFA
4.685,00   TL
2.342,50   TL
Wolvox Otel Paket 2 - 50 Oda Dahil (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, Depo, Döviz, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) CRKSSTFTDVBNOTADTRFA
5.835,00   TL
2.917,50   TL
Wolvox Servis Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Teklif, Servis, Transfer, Analiz) CRKSSTFTTKSRTRFA
2.650,00   TL
1.325,00   TL
Wolvox Servis Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet,Teklif, Döviz, Servis, Banka, Kartoteks, Transfer, Analiz) CRKSSTFTCSTKDVSVBNKRTRFA
3.945,00   TL
1.972,50   TL
Wolvox SuperMarket Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Yazarkasa, Transfer, Analiz) CRKSSTFTBNYZTRFA
2.875,00   TL
1.437,50   TL
Wolvox SuperMarket Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Banka, Çek-Senet, Depo, Döviz, Yazarkasa, Kartoteks, Transfer, Analiz) CRKSSTFTIRCSSPBNDPDVYZKRTRFA
4.755,00   TL
2.377,50   TL
Cari 1 CR
756,00   TL
378,00   TL
Cari 2 C2
630,00   TL
315,00   TL
Kasa KS
480,00   TL
240,00   TL
Stok 1 ST
756,00   TL
378,00   TL
Stok 2 S2
630,00   TL
315,00   TL
Depo DP
480,00   TL
240,00   TL
Lokasyon Yönetimi D2
900,00   TL
450,00   TL
Fatura FT
1.020,00   TL
510,00   TL
e-Fatura EF
 
 
İrsaliye IR
756,00   TL
378,00   TL
Teklif TK
612,00   TL
306,00   TL
Sipariş SP
612,00   TL
306,00   TL
Çek-Senet CS
756,00   TL
378,00   TL
Taksit Takip TT
756,00   TL
378,00   TL
Döviz Takip DV
850,00   TL
425,00   TL
Döviz Bürosu DB
630,00   TL
315,00   TL
Banka BN
756,00   TL
378,00   TL
Seri No-Garanti SR
630,00   TL
315,00   TL
Pazarlama PZ
612,00   TL
306,00   TL
Zincir Pazarlama ZP
3.975,00   TL
1.987,50   TL
Servis SV
790,00   TL
395,00   TL
Kartoteks KR
400,00   TL
200,00   TL
Restaurant AD
2.646,00   TL
1.323,00   TL
Ön Ödemeli Sistem OD
450,00   TL
225,00   TL
Transfer TR
 
 
Bonus Sistemi BO
450,00   TL
225,00   TL
Tüp-Su TP
450,00   TL
225,00   TL
Yazarkasa - Terazi YZ
1.020,00   TL
510,00   TL
Finansal Analiz FA
 
 
E-Ticaret (Web Modülü) WB
1.465,00   TL
732,50   TL
Basit Uretim BU
810,00   TL
405,00   TL
CRM CM
1.690,00   TL
845,00   TL
MRP II MR
5.557,00   TL
2.778,50   TL
Fason Takibi MF
810,00   TL
405,00   TL
Hızlı Satış HS
540,00   TL
270,00   TL
Otel (50 oda dahil) OT
2.106,00   TL
1.053,00   TL
Otel Ek Oda (Not : [50] ve Katları) OS
678,00   TL
339,00   TL
Şube Sistemi SB
1.015,00   TL
507,50   TL
İkincil Veritabanı Kullanımı VT
 
 
Offline Çalışma Sistemi OL
1.500,00   TL
750,00   TL
Online İş Merkezi (MRP) OI
1.800,00   TL
900,00   TL

Notlar : 
  1.Kampanya ile verilen lisans Standard Lisans'tır.
  2.Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
  3.Fiyatlar tek kullanıcı için geçerlidir.
  4.Kampanya fiyatlarımız yurtiçi satışlar için geçerlidir.

 

1+1 kullanıcı için fiyat farkı 20% 1+6 kullanıcı için fiyat farkı 110%
1+2 kullanıcı için fiyat farkı 40% 1+7 kullanıcı için fiyat farkı 120%
1+3 kullanıcı için fiyat farkı 60% 1+8 kullanıcı için fiyat farkı 130%
1+4 kullanıcı için fiyat farkı 80% 1+9 kullanıcı için fiyat farkı 140%
1+5 kullanıcı için fiyat farkı 100% 1+10 kullanıcı için fiyat farkı 150%
Sonraki her kullanıcı için fiyat farkı %10

 

 

 

 

Not:
• Ek %15 AVEA indiriminden yararlanabilmek için AVEA'lı kurumsal müşteri ile AKINSOFT yazılımlarını satın alacak kişi ya da firma aynı olmalıdır.
• Kampanyadan AVEA kurumsal hat kullanan tüzel kişiler ve kurumsal tarife kullanan bireysel aboneler yararlanacaktır.
• Mevcut AVEA'lı kurumsal müşterisi indirimden yararlanabilmek için son aya ait telefon faturasını; AVEA’ya yeni katılacak müşterilerin de AVEA ile yaptığı sözleşmesini AKINSOFT’a ya da AKINSOFT Çözüm Ortağına iletmesi gerekmektedir.
• Faturanız, CD ve Broşürünüz AKINSOFT Çözüm Ortağı aracılığı ile size ulaştırılacaktır.
(Faturası olmayan kullanıcının programı LİSANSLI DEĞİLDİR.)

• Kampanya ile verilen lisans Standard Lisans'tır.
• Fiyatlara KDV Dahil Değildir.
• Fiyatlar tek kullanıcı için geçerlidir.
• Kampanya fiyatlarımız yurtiçi satışlar için geçerlidir.
• Kampanya 29 Kasım 2014 tarihinde sona erecektir.